Evital s.r.o. - Ryba Klárka

Evital s.r.o. - Ryba Klárka

Ryba Klárka je slovenský chov rýb, ktorému sa venujú majitelia firmy s láskou a oddanosťou. Ryby chovajú bez použitia medikácie, chémie či dezinfekčných prostriedkov, preto sú nielen chuťovo vynikajúce, ale aj čo najzdravšie – ryby majú výnimočný percentuálnym pomer a podiel 3 a 6 omega mastných kyselín. Trvalo celé dva roky, kým sa zo spontánnej myšlienky narodil akvakultúrny chov ryby pod prísnou kontrolou, ktorej dali majitelia meno Klárka."

Výrobca: EVITAL s.r.o., Hraničná 55, 821 05 Bratislava. Veterinárne schvaľovacie číslo: SK9-130 ES.