PD Hrušov

PD Hrušov

Na poľnohospodárskom družstve Hrušov chovajú sliepky, ktoré majú voľný výbeh. Dbajú na to, aby bolo o zvieratká dobre postarané, a preto sú vajíčka od nich ako domáce, od babičky.