Mäso Brezina

Mäso Brezina

Poľnohospodárske družstvo „BREZINA“ Pravotice patrí k podnikom hospodáriacim v regióne Hornej Nitry. PD „BREZINA“ Pravotice sa primárne zaoberá rastlinnou a živočíšnou výrobou pozberovým sušením obilovín.

V priebehu roku 2017 bola jedna z prevádzkových budov zrekonštruovaná s cieľom kompletnej modernizácie technologického vybavenia mäsiarskej výroby, čím sa zároveň zabezpečila aj schopnosť zvýšenia produkcie výrobkov a produktivity výroby v oblasti spracovania bravčového, hovädzieho mäsa a diviny. Mäso vo výrobe "BREZINA" je výlučne slovenského pôvodu, dodávané v najvyššej kvalite a čerstvosti. Divina sa voľne pasie a nie sú jej podávané žiadne antibiotiká či rastové hormóny.