Formulár - odstúpenie od zmluvy

Formulár - odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu - NosKin, s.r.o.

 

 

Predávajúci:

Svět bedýnek s.r.o. 

Nová 1373, Kamenice - Nová Hospoda, 25168

www.svetbednicek.sk

[email protected]

IČ: 24238261

 

Adresa na vrátenie tovaru:

 

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko:                         ......................................................................................................

Ulica a číslo:                                   ......................................................................................................

Mesto:                                            ......................................................................................................

PSČ:                                               ......................................................................................................

Telefón:                                           ......................................................................................................

e-mail:                                             ......................................................................................................

V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento:

 

Číslo faktúry:                                     ......................................................................................................

Dátum nákupu:                                ......................................................................................................

Dátum prevzatia tovaru:              ......................................................................................................

 

Názov vráteného tovaru              Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Názov vráteného tovaru              Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Názov vráteného tovaru              Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Názov vráteného tovaru              Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Názov vráteného tovaru              Počet kusov  (množstvo) vráteného tovaru, cena vráteného tovaru 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Suma za vrátený tovar spolu: .....................................................................................................

 

 

Číslo účtu a kód banky kupujúceho na ktorý bude požadovaná suma vrátená:

                                                               ......................................................................................................

Beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

Dátum a podpis kupujúceho:......................................................................................................