Orgány dozoru:

1.
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická 17, 842 13 Bratislava
https://www.svps.sk/ 

2.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
http://www.uvzsr.sk/ 

3.
Slovenská obchodná inšpekcia SOI

Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava Ružinov
https://www.soi.sk