Leštidlo do umývačky riadu Feel eco 500 ml

3,98 €
cena vrátane DPH

Leštidlo do umývačky, ktoré zabraňuje vzniku škvŕn na riade pri sušení. Vhodné na použitie do všetkých automatických umývačiek riadu. 

POKYNY: Dodržujte dávkovanie a inštrukcie, ktoré nájdete v manuáli výrobcu Vašej umývačky. Na správnu účinnosť kontrolujte hladinu leštidla v umývačke a v prípade nedostatku ho doplňte. 

ODSTRAŇOVANIE ODTLAČKOV PRSTOV Z LAMINÁTOVÉHO NÁBYTKU: Naneste leštidlo na vlhkú handričku a pretrite nábytok. Ošetrený povrch získa lesk a čiastočne antistatické vlastnosti. 

UPOZORNENIE: Správne dávkovanie šetrí náklady a minimalizuje dopad na životné prostredie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nekombinujte rôzne umývacie prostriedky.

POZOR: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí P102 Uchovávajte mimo dosahu deti P280 Noste ochranné okuliare / ochranu tváre. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

SKLADOVANIE: Uchovávajte v chlade a suchu. Dátum výroby a spotreby je uvedený na obale.

Výrobca: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav - Poštorná

Distribútor: BIOMILA, spol s.r.o.,  906 23 Rudník č. 428

Páči sa Vám tento produkt?
Dajte o ňom vedieť svojim priateľom!:

Odporúčame tovar

Pridané do košíka
6,96 €
(Mixit s.r.o.)
Pridané do košíka
7,46 €
(Mixit s.r.o.)
Pridané do košíka
6,98 €
(Mixit s.r.o.)
Pridané do košíka
7,36 €
(Mixit s.r.o.)
Pridané do košíka
1,98 €
(Zelenina zo záhrady pána Špánika)